Rímsky kastel v Iži - Kelemantia

 
 

Rímsky kastel "Kelemantia" leží priamo na ľavom brehu Dunaja v katastri dnešnej obce Iža (okr. Komárno), asi 4 km východne od ústia Váhu. Ako vysunuté predmostie légiového tábora Brigetio bol súčasťou pevnostného systému (limes romanus) vybudovaného pozdĺž severných hraníc provincie Panónia. Jeho areál dnes vystupuje len nepatrne v okolitej plochej krajine ako nízka štvorcovitá vyvýšenina, ktorá sa nazýva Leányvár (Dievčí hrad, Devín).

 

    © ElenaBlazova