Dnes je:  |  Meniny oslavuje: flagsk Mapa stránok | Info | Kontakt    FB TW G+


Ministerstvo kultúry SR

Pamiatkový úrad SR

Ústredný portál verenej správy

Slovenská Archeologická SpoločnosťArcheologické ústavy susedných krajín:

Archeologický ústav ČR (Praha)

Archeologický ústav ČR (Brno)

Archeologický ústav Rakúsko

Archeologický ústav Maďarsko

Archeologický ústav Poľská Republika

Archeologický ústav UkrajinaAgentúra na podporu výskumu a vývoja

geografické informačné systémy G-BASE - Populárne Geoslužby a Geografické informačné systémy

Europae Archaeologiae Consilium

International Council of MuseumsSpráva a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com

Posledné aktualizácie:19. 12. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac január 2015.

10. 12. 2014: OZNAM! Knižnica AÚ SAV bude v termíne od 22.12.2014 do 5.1.2015 zatvorená.

28. 11. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac december 2014.

25. 11. 2014: Archeologický ústav SAV v rámci riešenia projektu Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska, Kód ITMS: 26220120059 sprístupnil ďalšiu sériu zdigitalizovaných študijných materiálov (časopis Študijné Zvesti).

24. 11. 2014: Fotogaléria z Dňa otvorených dverí v Archeologickom ústave SAV v Nitre, ktorý sa konal dňa 11. 11. 2014.

11. 10. 2014: Program konferencie DAS NÖRDLICHE KARPATENBECKEN IN DER HALLSTATTZEIT / Doba halštatská v severokarpatskom regióne, ktorá sa bude konať 10.-12. 12. 2014 v Košiciach.

30. 10. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac november 2014.

29. 10. 2014: Program Doktorandského kolokvia, ktoré sa bude konať 6. a 7. novembra 2014 v budove AÚ SAV.

18. 10. 2014: Pozvánka na Deň otvorených dverí AÚSAV v Nitre. Príbeh artefaktov v archeologickom vednom bádaní., ktorý sa bude konať 11. 11. 2014 o 9,00 hod.

18. 10. 2014: Pozvánka na prednášku Najnovšie výsledky výskumu na Pustom hrade vo Zvolene, ktorá sa bude konať 4. 11. 2014 od 16,00 hod v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene.

14. 10. 2014: Pridaný obsah a abstrakty nového čísla časopisu Študijné zvesti, č. 55.

05. 10. 2014: OZNAM! Od 6.10.2014 bude, vzhľadom na zmenu výpožičného systému, knižnica AÚSAV pre verejnosť prístupná iba prezenčne a nebude možné si knihy vypožičať.

30. 09. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac október 2014.

22. 09. 2014: Archeologický ústav SAV v rámci riešenia projektu Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska, Kód ITMS: 26220120059 sprístupnil ďalšiu sériu zdigitalizovaných študijných materiálov (monografie a zborníky).

15. 9. 2014:


Pozývame Vás na 8. ročník festivalu vedy

Noc Výskumníkov 2014

ktorý sa uskutoční 26.9.2014

V Bratislave, Košiciach, Poprade a Zvolene budeme prezentovať výsledky práce Archeologického ústavu SAV v Nitre.


04. 09. 2014: Pridaný obsah a abstrakty nového čísla časopisu Slovenská Archeológia LXII-1, 2014.

01. 09. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac september 2014.

01. 08. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac august 2014.

14. 07. 2014: Pridané nové výsledky 3D dokumentácie terénu, architektúry a nálezov vyhotovených v rámci projektu Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska, Kód ITMS: 26220120059.
30. 06. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac júl 2014.

29. 06. 2014: Pozvánka na Cyrilometodské slávnosti v Bojnej, ktoré sa budú konať 5. 7. 2014 od 11,00 hodiny v obci Bojná.

23. 06. 2014: Pozvánka na prezentáciu knihy VEĽKÁ LOMNIIICA – BURCHBRIIICH URZEITLICHES DORF UNTER DEN HOHEN TATRA, ktorá sa bude konať 26. 6. 2014 o 16,00 hodine v priestoroch Archeologického múzea SNM, Žižkova 12, Bratislava.

12. 06. 2014: OZNAM! Vzhľadom na sťahovanie v termíne od 12.6.2014 do konca augusta 2014 bude prístup do dokumentácie Aú SAV obmedzený. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

31. 05. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac jún 2014.

20. 05. 2014: Pozvánka na Lietavskú hradnú konferenciu, ktorá sa bude konať 20. 6. 2014 od 10:00 hod. v kultúrnom osvetovom stredisku Lietava.

06. 05. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac máj 2014.

06. 04. 2014: Program Dní Antona Točíka, ktoré sa budú konať dňa 9.4. 2014 v budove Archeologického Ústavu SAV v Nitre.

31. 03. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac apríl 2014.

25. 03. 2014: Prehľad cien zlacnených titulov Slovenská Archeológia, AVANS a Študijné Zvesti, ktoré budú na predaj dňa 9.4. 2014 na Dni A. A. Točíka v budove Archeologického Ústavu SAV v Nitre.

25. 03. 2014: Program konferencie ZJAZD SLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV 2014 a VEDECKÝ SEMINÁR, ktorá sa bude konať 8. 4. 2014 v budove Archeologického Ústavu SAV v Nitre.

19. 03. 2014: Program seminára FAJKA AKO PREDMET HISTORICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO BÁDANIA, ktorý sa uskutoční 21. marca 2014 o 9:00 v budove Archeologického Ústavu SAV v Nitre.

03. 03. 2014: OZNAM! Archeologický ústav SAV vyhlasuje tretí ročník súťaže o Cenu Antona Točíka, pre mladého tvorivého pracovníka. Prihlásiť sa môžu mladí tvoriví pracovníci do 35. Uzávierka súťaže je 15. marca 2014. Podmienky súťaže sú uvedené v štatúte na webovej stránke Archeologického ústavu.

03. 03. 2014: Pozvnánka na vernizáž výstavy Curriculum lateralis orientalis - Dejiny výroby tehál a stavebnej keramiky na Východnom Slovensku s dôrazom na mesto Košice, ktorá sa bude konať 6.3.2014 v Košiciach.

02. 03. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac marec 2014.

24. 02. 2014: Pozvánka na kolokvium venované prezentácii projektov podporených v programe Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom v roku 2013, ktoré sa uskutoční 27. februára 2014 o 9.00 hod vo Zvolene

18. 2. 2014: Pozvánka na konferenciu 3. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2014, ktorá sa uskutoční v utorok 25. marca 2014 o 9.00 hod v prednáškovej miestnosti „Objavovňa“ na III. poschodí v priestoroch SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave na Vajanského nábreží č. 2.

18. 02. 2014: Pozvánka na seminár FAJKA AKO PREDMET HISTORICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO BÁDANIA, ktorý sa uskutoční 21. marca 2014 o 9:00 v budove Archeologického ústavu SAV v Nitre.

30. 01. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac február 2014.

27. 01. 2014: Pridaný obsah a abstrakty nového čísla časopisu Študijné zvesti, č. 54.

27. 01. 2014: Pozvánka na ZJAZD SLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV 2014 a VEDECKÝ SEMINÁR, ktoré sa budú konať 8. 4. 2014 v budove Archeologického ústavu SAV v Nitre.

21. 01. 2014: Pridaný obsah a abstrakty nového čísla časopisu Slovenská Archeológia LXI-2, 2013.

13. 01. 2014: Archeologický ústav SAV v rámci riešenia projektu Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska, Kód ITMS: 26220120059 sprístupnil dňa 13.01.2014 druhú sériu zdigitalizovaných študijných materiálov (časopis Slovenská Archeológia).

02. 01. 2014: Pozvánka na obhajoby grantových projektov, ktoré sa budú konať 9. januára 2014 o 9.00 vo veľkej zasadačke budovy SAV v Nitre.

19. 12. 2013: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac január 2014.

10. 12. 2013: Obsah nového čísla publikácie Východoslovenský pravek X, 2013.

03. 12. 2013: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac december 2013.

25. 11. 2013: Pozvánka na prednášku Dr. Magdalena Natuniewicz-Sekuła - Weklice. A cemetery of german elites in the centre of amber coast., ktorá sa bude konať utorok 3. decembra 2013 o 10.00 v priestoroch AÚ SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

19. 11. 2013: Archeologický ústav SAV v rámci riešenia projektu Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska, Kód ITMS: 26220120059 sprístupnil dňa 26.10.2013 prvú sériu zdigitalizovaných študijných materiálov (AVANS 1974-2003).

17. 11. 2013: Fotogaléra z Dňa otvorených dverí 2013, ktorý sa konal 12.11.2013.
06. 11. 2013: Pozvánka na otvorenie výstavy Sv. Cyril a Metod. patróni Európy, ktoré sa bude konať 12.11.2013 vo Vatikánskych múzeách, Viale Vaticano v Ríme o 18.30 hod.

06. 11. 2013: Program konferencie 25. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum , ktorá sa bude konať 5.–8. 11.2013 v Kombornii v Poľsku.

03. 11. 2013: Fotogaléria z akcie Noc výskumníkov 2013.

01. 11. 2013: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac november 2013.

20. 10. 2013: Pozvánka na Deň otvorených dverí Archeologického ústavu, ktorý sa bude konať 12.11.2013 v Archeologickom ústave SAV v Nitre (prízemie a veľká zasadačka) od 9. do 13. hod.


>>> Staršie aktualizácie <<<