Dnes je:  |  Meniny oslavuje: flagsk Mapa stránok | Info | Kontakt    FB TW G+

Adresy:

Archeologický úsatv SAV v Nitre
Akademická 2, 949 21 Nitra

Oddelenie pre výskum východného Slovenska
Hrnčiarska 13, 040 01 Košice

Výskumné pracovisko vo Zvolene
Štúrova 2, 960 53 Zvolen

Výskumné pracovisko v Spišskej Novej Vsi
Mlynská 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Ministerstvo kultúry SR

Pamiatkový úrad SR

Ústredný portál verenej správy

Slovenská Archeologická SpoločnosťArcheologické ústavy susedných krajín:

Archeologický ústav ČR (Praha)

Archeologický ústav ČR (Brno)

Archeologický ústav Rakúsko

Archeologický ústav Maďarsko

Archeologický ústav Poľská Republika

Archeologický ústav UkrajinaAgentúra na podporu výskumu a vývoja

geografické informačné systémy G-BASE - Populárne Geoslužby a Geografické informačné systémy

Europae Archaeologiae Consilium

International Council of MuseumsPosledné aktualizácie:1. 5. 2015: Na stránke Archeologického ústavu SAV prebieha dočasná rekonštrukcia. Ospravedlňujeme sa, ak nebudú fungovať niektoré jej funkcie a aktualizácie.

01. 04. 2015: Program Valného zhromaždenia SAS pri SAV a zjazdu slovenských archeológov 2015.

31. 03. 2015: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac apríl 2015.

06. 03. 2015: OZNAM! Knihy do študovne je možné objednať vopred na e-mailovej adrese: gabriela.holkova@savba.sk. Limit publikácií v jednej objednávke je 5 ks.

04. 03. 2015: OZNAM!!! Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre vyhlasuje začatie prijímacieho konania na interné 4-ročné a externé 5-ročné doktorandské štúdium v akademickom roku 2015/2016 v študijnom odbore 2.1.25 archeológia. Podmienkou prijatia na DŠ je ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore. (viac...)

26. 02. 2015: OZNAM! Od 2.3.2015 bude pre študentov otvorená nová študovňa v knižnici AÚSAV.

26. 02. 2015: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac marec 2015.

11. 02. 2015: Pridaný obsah a abstrakty nového čísla časopisu Študijné zvesti, č. 56.

10. 02. 2015: OZNAM! Knižnica AÚSAV bude od 11.2. do 13.2.2015 ZATVORENÁ!!!.

09. 02. 2015: OZNAM! Archeologický ústav SAV a knižnica oznamujú, že od 9.2.2015 až do odvolania bude knižnica AÚSAV fungovať v núdzovom režime z dôvodu rekonštrukcie. Svoju návštevu knižnice konzultujte vopred s pracovníčkami knižnice telefonicky alebo e-mailom.

29. 01. 2015: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac február 2015.

21. 01. 2015: Pozvánka na konferenciu CSTI 2015 Conservation Science, Technology and Industry. Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 9. októbra 2015 v SNM – Výstavný pavilón Podhradie, Bratislava.

12. 01. 2015: Výzva na podávanie prihlášok o Cenu Antona Točíka pre mladého tvorivého pracovníka - stanovy (*.pdf).

09. 01. 2015: Pozvánka na obhajoby a prezentácie grantových projektov (*.doc).

19. 12. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac január 2015.

10. 12. 2014: OZNAM! Knižnica AÚ SAV bude v termíne od 22.12.2014 do 5.1.2015 zatvorená.

28. 11. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac december 2014.

25. 11. 2014: Archeologický ústav SAV v rámci riešenia projektu Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska, Kód ITMS: 26220120059 sprístupnil ďalšiu sériu zdigitalizovaných študijných materiálov (časopis Študijné Zvesti).

24. 11. 2014: Fotogaléria z Dňa otvorených dverí v Archeologickom ústave SAV v Nitre, ktorý sa konal dňa 11. 11. 2014.

11. 10. 2014: Program konferencie DAS NÖRDLICHE KARPATENBECKEN IN DER HALLSTATTZEIT / Doba halštatská v severokarpatskom regióne, ktorá sa bude konať 10.-12. 12. 2014 v Košiciach.

30. 10. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac november 2014.

29. 10. 2014: Program Doktorandského kolokvia, ktoré sa bude konať 6. a 7. novembra 2014 v budove AÚ SAV.

18. 10. 2014: Pozvánka na Deň otvorených dverí AÚSAV v Nitre. Príbeh artefaktov v archeologickom vednom bádaní., ktorý sa bude konať 11. 11. 2014 o 9,00 hod.

18. 10. 2014: Pozvánka na prednášku Najnovšie výsledky výskumu na Pustom hrade vo Zvolene, ktorá sa bude konať 4. 11. 2014 od 16,00 hod v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene.

14. 10. 2014: Pridaný obsah a abstrakty nového čísla časopisu Študijné zvesti, č. 55.

05. 10. 2014: OZNAM! Od 6.10.2014 bude, vzhľadom na zmenu výpožičného systému, knižnica AÚSAV pre verejnosť prístupná iba prezenčne a nebude možné si knihy vypožičať.

30. 09. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac október 2014.

22. 09. 2014: Archeologický ústav SAV v rámci riešenia projektu Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska, Kód ITMS: 26220120059 sprístupnil ďalšiu sériu zdigitalizovaných študijných materiálov (monografie a zborníky).

15. 9. 2014:


Pozývame Vás na 8. ročník festivalu vedy

Noc Výskumníkov 2014

ktorý sa uskutoční 26.9.2014

V Bratislave, Košiciach, Poprade a Zvolene budeme prezentovať výsledky práce Archeologického ústavu SAV v Nitre.


04. 09. 2014: Pridaný obsah a abstrakty nového čísla časopisu Slovenská Archeológia LXII-1, 2014.

01. 09. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac september 2014.

01. 08. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac august 2014.

14. 07. 2014: Pridané nové výsledky 3D dokumentácie terénu, architektúry a nálezov vyhotovených v rámci projektu Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska, Kód ITMS: 26220120059.
30. 06. 2014: Pridaný zoznam noviniek v knižnici za mesiac júl 2014.

29. 06. 2014: Pozvánka na Cyrilometodské slávnosti v Bojnej, ktoré sa budú konať 5. 7. 2014 od 11,00 hodiny v obci Bojná.

23. 06. 2014: Pozvánka na prezentáciu knihy VEĽKÁ LOMNIIICA – BURCHBRIIICH URZEITLICHES DORF UNTER DEN HOHEN TATRA, ktorá sa bude konať 26. 6. 2014 o 16,00 hodine v priestoroch Archeologického múzea SNM, Žižkova 12, Bratislava.


>>> Staršie aktualizácie <<<